SISAM - Skånes studieförbund i samverkan

SISAM - en självklar och neutral mötesplats för studieförbundsgemensamma frågor och utmaningar för den Skånska kulturen och folkbildningen. Vi samordnar studieförbunden i samverkan och dialog med Region Skåne. Vi bildar opinion, omvärldsspanar och driver debatt för att synliggöra vikten av tillgänglig folkbildning och kultur.


Berättelser från folkbildningen

De tio studieförbunden bedriver folkbildande verksamhet inom en mängd områden och på många olika sätt. Tillsammans har verksamheterna ett stort värde för samhället. Här vill visa belysande axplock från studieförbundens värld.

AKTUELLT:

SISAMSAMTALEN VÅREN 2022

11 maj:Hur återstartar vi kulturen efter pandemin i Skåne? LÄS MER