SISAM - Skånes studieförbund i samverkan

SISAM - en självklar och neutral mötesplats för studieförbundsgemensamma frågor och utmaningar för den Skånska kulturen och folkbildningen.


SISAMs syfte är samverkan och samordning av studieförbundsgemensamma nutids- och framtidsfrågor. Tillsammans kan vi samverka och föra dialog med Region Skåne, kring folkbildningens kraft för utveckling samt våra förutsättningar för fortsatt lokal bildning och kultur till medborgare i alla Skånes 33 kommuner.

Vi ska opinionsbilda, omvärldsspana samt driva debatt, för att synliggöra vikten av tillgänglig folkbildning och kultur för så väl föreningsliv som medborgare.

AKTUELLT:

SISAMSAMTAL VÅREN 2022

16 feb: Vad betyder bidragen till folkbildningen för det lokala kulturlivet? - Möt beslutsfattare och arrangörer i ett samtal om stöd och rollfördelning. LÄS MER