SISAM - Skånes studieförbund i samverkan

SISAM - en självklar och neutral mötesplats för studieförbundsgemensamma frågor och utmaningar för den Skånska kulturen och folkbildningen.


SISAMs syfte är samverkan och samordning av studieförbundsgemensamma nutids- och framtidsfrågor. Tillsammans kan vi samverka och föra dialog med Region Skåne, kring folkbildningens kraft för utveckling samt våra förutsättningar för fortsatt lokal bildning och kultur till medborgare i alla Skånes 33 kommuner.

Vi ska opinionsbilda, omvärldsspana samt driva debatt, för att synliggöra vikten av tillgänglig folkbildning och kultur för så väl föreningsliv som medborgare.

Studieförbunden ställer om –

arrangerar digital kulturvecka!

Med en god och bred blandning av allt från konserter via workshops, radiopodd och föreläsningar till hantverk och konstupplevelser erbjuder vi det nästbästa till att uppleva allt detta live: tillgänglighet från ditt vardagsrum (eller annan valfri plats) med ett mer än acceptabelt säkerhetsavstånd till de andra deltagarna på det evenemang du valt att besöka!


Digitala Kulturveckan håller på mellan 23 maj - 31 maj.


Klicka på länken för att läsa mer och se programmet!