Berättelser från folkbildningen

De tio studieförbunden bedriver folkbildande verksamhet inom en mängd områden och på många olika sätt. Tillsammans har verksamheterna ett stort värde för samhället och bidrar det till att stärka demokratin, att utjämna bildningsnivån och ge fler människor möjlighet att både uppleva och utöva kultur. Här vill visa belysande axplock från studieförbundens värld.