Studieförbunden ska bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället. Vi vet att tillgång till böcker och ett aktivt läsande är mycket viktigt för att kunna ta till sig ny kunskap, sortera och värdera information och utveckla empati och förståelse för andra människor. NBVs stora satsning på Minibibliotek över hela landet är ett spännande sätt att ge tillgång till litteratur.

100 magiska Minibibliotek för bildningen vidare

Som en reaktion på att läsandet i Sverige minskar och att fler och fler bibliotek läggs ner har NBV öppnat 100 minibibliotek runt om i landet. 14 av dem finns i Skåne. Satsningen gör NBV för att tillgängliggöra litteraturen för fler. Dygnets alla timmar. Med syftet att inkorporera folkbildning där människor naturligt rör sig och samtidigt berika gatumiljön placeras de grafiska minibiblioteken på elskåp – för att på så sätt kombinera konst med lärande.


- Vi hoppas att minibiblioteken ska ses som ett magiskt litet bibliotekskomplement då folkbildning ger människor och organisationer såväl rötter som vingar. Minibiblioteken är också en throw back till vår historiska koppling med att skapa bibliotek i början av 1900-talet då nykterhetsrörelsen var en av de viktigaste samhällsaktörerna, tillsammans med bland andra arbetarrörelsen, i att göra litteratur tillgängligt för fler - detta genom att skapa det som idag kallas föreningsbibliotek, säger Andrea Lavesson, tf förbundsrektor för NBV.


Tio av de 100 minibiblioteken är så kallade Heros – minibibliotek som väcker extra uppmärksamhet där de placeras i stadsmiljön – dessa avbildar, tolkar och hyllar t ex Falafel by Youssif – mannen som tog falafeln till Malmö och Sverige, men också till exempel Stadsbiblioteket i Stockholm och Kallbadhuset i Varberg.


Skåne tillägnas även det som kommer vara Sveriges sydligaste bibliotek, en hyllning till, och miniversion av, skylten vid Smygehuks utkiksplats – minibiblioteket ställs några grader söder om platsen där originalskylten på Smygehuks utkiksplats går att finna.


– Boken är bildligt och bokstavligt talat grunden till bildning och läsupplevelser som inspirerar till nya perspektiv, tankar, resor och äventyr. Då fler och fler bibliotek läggs ner vill vi stärka folkbildningen genom ”pass it forward”-rörelsen. Vi ser oss som ett magiskt litet bibliotekskomplement då folkbildning ger människor och organisationer såväl rötter som vingar, säger Hanna Björk regionchef på NBV Syd.


Du delar vidare genom att i boken stryka under en mening eller stycke, eller kanske bara ett ord, som väcker något i dig. Skriv en liten anteckning på sidan som en hälsning till nästa som läser boken och berätta varför detta var ord som fastnade hos dig. Sedan lämnar du tillbaka boken i ett minibibliotek - och dina nedtecknade ord möter andra människors tankar genom bokens trollbindande värld.


Minibibliotek fylls alltid på av människor. Så tveka inte att sätta in en av dina favoritböcker som du tycker att fler ska få chansen att läsa. Våra 100 minibibliotek rymmer vid kampanjens start tillsammans 8000 böcker skänkta av 20 bokförlag och 1 kulturinstitution, tillika bibliotek. Vi hoppas att du som läser den här texten ska vara en av alla de som fortsätter fylla minibiblioteket med litteratur.