Föreningen är en mötesplats full av möjligheter

Studieförbunden samarbetar med en stor mängd föreningar och organisationer inom vitt skilda områden, allt utifrån respektive studieförbunds profil och inriktning. Genom dessa samarbeten möjliggör studieförbunden föreningarnas utveckling, medlemsutbildningar och arrangemang. Vi har mött en av alla dessa föreningar, Allas lika värd, i Malmö som samarbetar med Sensus.

Vi träffar volontärer från föreningen Allas lika värde en solig försommardag i maj i föreningens lokaler i Rosengårds centrum. Henrietta Dõmõtõv är volontär verksamhetsledare, föreningen har inte några anställda, och hon lägger mycket tid på plats i lokalerna;

- När man jobbar med människor kan man inte sitta hemma utan att veta att det fungerar. Mitt mål i livet är att stödja och hjälpa människor på olika sätt!


Aktiviteter för alla ålder under hela veckan

Hos Allas lika värde pågår aktiviteter nästan hela tiden; på arbetstid, efter skoltid samt på helger. Fokus på vardagar är svenska från dag 1 och vardagssvenska. Efter skolan kan man exempelvis dansa samtidigt som man har samtal som ger fördjupad kunskap kring allt som rör samhället. Det kan också vara läxhjälp eller idrottsaktiviteter – kort sagt allt möjligt! Föreningen vänder sig till kvinnor, barn, ungdomar, familjer och erbjuder olika slags aktiviteter. De flesta kommer tillbaka år efter år och merparten bor i Rosengård. Föreningen är öppen för alla, och välkomnar bredd och mångfald.


Diskussioner för ökad integration

Rosengård har många etniska föreningar men då fokus i dessa föreningar oftast är hemlandet, språket, kulturen och religionen så bidrar inte de med den integration som så väl behövs såväl i Rosengård som i resten av samhället. Föreningen har som en bärande del att inte ta diskussioner om hemlandet i relation till Sverige, så här diskuteras i första hand annat än politik och religion.


Rådgivning för romer

Henrietta, som själv är rom, berättar att man på torsdagskvällar har ungdomsträffar för romer, främst tjejer på temat hälsa. Att prata öppet om olika ämnen är viktigt! Även om de börjat med att bjuda in romska tjejer är träffarna såklart öppna för alla.

Vi pratar om det brukar vara motsättningar mellan olika folkgrupper när de ses, men det har man aldrig stött på! Henrietta påpekar hur viktigt det är att mötas, att inte bli isolerad. Föreningen vill vara en mötesplats där man får hjälp att utvecklas, kan få information, bli utbildad och bara få vara en del av ett sammanhang.


Valarbete i fokus

Inför förra valet anordnade föreningen workshops med alla partier med goda resultat! Därför storsatsar man inför årets val när det gäller valinformation och demokratidialoger. Under två veckor i augusti har man ett demokratitält på Rosengård tillsammans med Malmö Stad. Fyrtio ungdomar ska arbeta med valinformationen, genom Ung i sommar, för att öka delaktigheten.


Sensus samarbetspartner sedan 2019

Buhaa Abdulrahaman är verksamhetsutvecklare på Sensus Studieförbund och har varit föreningens kontaktperson under hela denna tid. För henne är relationen det viktigaste och i det ingår att finnas där för att utbilda ledare, hjälpa till med ansökningar samt med material och andra former av pedagogiskt stöd.

- Föreningen finns i ett av de mest utsatta bostadsområdena. För oss inom Sensus är det viktigt att nå dem som är svårast att nå ut till. Genom vårt samarbete med Allas lika värde når vi dem där de befinner sig, säger Buhaa

Buhaa är för många en viktig förebild och vi pratar om vikten av ha förebilder. Hon kommer från Jemen och bestämde sig för att inte tänka på sig själv som ett offer. Det är en resa att göra, men det är viktigt att börja tänka annorlunda med allt vad det innebär, och vill hon också att andra ska få hjälp att lära sig, se möjligheter. Här är folkbildning och föreningslivet helt avgörande. Med dessa får vi alla chansen att utveckla oss genom hela livet!


Alla behöver hjälp – eller kanske en coach

Layla Al-Fertusi arbetar som språklärare på Allas lika värde. Hon är från Irak och har bott i Sverige i 20 år. Hon brinner för att få med alla människor i samhället och i det är språket allt. Vi pratar om behovet av coacher för alla människor så man hittar rätt i livet i Sverige. Kanske ska man förenkla utbildningar och göra dom kortare för att möjliggöra för fler?

- Vi behöver använda alla våra sinnen för att lära oss. Och vi behöver förstå att vi är förebilder för våra unga. Som förälder är det oerhört viktigt att mina barn ser att jag och min man arbetar och är en aktiv del av det svenska samhället. Men detta är inte alltid så lätt, därför behövs coacher, säger Layla.


Många har problem med identifikation

Vi pratar länge kring problemen många har att de känner sig isolerade och är fast i kultur, religion och tradition och har bristande information om vilka möjligheter som finns.

- Språket är nyckeln för framtiden. Samtidigt informerar vi om samhället, samt de skyldigheter och rättigheter man har som boende i Sverige. När man möts, lär man också känna varandra! Vi behöver alla någon som visar oss möjligheterna och hjälper oss att lyfta fram det vi är duktiga på och kan – på människors egna villkor, avslutar Henrietta.

Apropå språk, inom föreningen pratas 22 olika språk.


Fakta:

Föreningen Allas lika värde har över 500 medlemmar, varav cirka 120 aktiva. Sju personer arbetar volontärt och man har fyra praktikanter.

Föreningen verkar för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle bygger på. Allas lika värde vill också verka för att bryta segregation och utanförskap. Genom riktade insatser önskar de medverka till att människor integreras in i det svenska samhället. Föreningen arbetar utifrån allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. Läs gärna mer på www.vfmalmo.org