Här får tjejer lira hård musik

Rockmusiken och inte minst hårdrocken är generellt sett kraftigt mansdominerad. Studieförbunden har arbetat för att göra såväl den egna musikverksamheten, som musikbranschen i stort mer jämställd sedan början av 2000-talet. För att peppa fler intresserade tjejer att spela hårdrock startade Studiefrämjandet och Sweden Rock Festival Sweden Rock-kollo. Det kan du höra mer om i den här filmen.