Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina rötter

i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt

obunden organisation med cirka 14 000 aktiva

ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet,

organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli

i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra

medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna,

ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter

verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka,

kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten

ofta överlappande, inte minst eftersom det sker mycket

samhälls- och kulturarbete i samverkan med medlemsorganisationer

och samverkansparter inom de

tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga

uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och samhälle

där kulturen har ett viktigt egenvärde.