Myllret

Folkbildningens mötesplats

2018 är startår för en ny regional mötesplats, Myllret. Projektet drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan och Skånes studieförbund i samverkan - i samarbete med olika aktörer.


Genom Myllret ska en ny mötesplats växa fram. Under 2018 läggs grunden för Myllret som är planerat att äga rum under två dagar år 2019. Mötesplatsen är tänkt att erbjuda två intensiva programdagar med publik festival och mässa som kombineras med verkstadsdagar.

Myllrets hemsida

Myllret, Region Skånes hemsida