SISAMSAMTALEN | våren 2022

Kultur och folkbildning

Vilken plats har folkbildningen och den idéburna kulturen i Skåne och dess 33 kommuner? Vilken roll har studieförbunden i relation till idéburen kultur och offentlig sektor? I vår bjuder Skånes studieförbund i samverkan (SISAM) in till en serie samtal kring folkbildningen, den idéburna kulturens förutsättningar, tvärsektoriell kultursamverkan och kulturens återstart. Vi välkomnar politiker och tjänstepersoner på regional och kommunal nivå samt aktörer inom idéburen sektor. Anmäl dig till en eller flera seminarier och var en del av samtalet.

SISAMSAMTAL #4

Hur återstartar vi kulturen efter pandemin i Skåne?

- kultursamverkan regionalt och lokalt

11 maj kl 8.30 - 12.00

Regionmuseet Kristianstad (Östra Storgatan 27)

Det är nu dags för vårens sista SISAMSAMTAL - det första fysiska! - där vi viger förmiddagen åt kultur, folkbildning och samverkan. På plats i Kristianstad möter vi en panel med representanter från folkbildning, forskning och kulturpolitik.

Hur återstartar vi kulturen efter pandemin? Vilken roll spelar folkbildningen och särskilt studieförbunden som möjliggörare av kultur i vår region? På vilket sätt kan studiecirkeln vara ett demokratiskt verktyg och vilket stöd behöver föreningar och andra aktörer inom kulturlivet? Hur kan studieförbund och folkhögskolor samverka än mer?

Detta samtal återknyter till frågor som berörts i de tidigare tre samtalen och väcker samtidigt nya tankar. Välkommen till en inspirerande final - och ett avstamp inför framtiden!

Möjlighet finns också att delta digitalt och anmälan sker via samma länk.


MEDVERKANDE:

Magnus Lunderquist, Ordförande Region Skånes kulturnämnde

Amanda Stjärnqvist, forskat på studiecirkeln som del av den demokratiska utvecklingen

Amanda Mogensen, representant Skånes folkhögskolor i samverkan

Margareta Clarén, representant SISAM

Samtalet leds av Lisa Moraeus

TIDIGARE SISAMSAMTAL

Här kan du läsa om tidigare genomförda seminarier:


16 februari 2022 via Zoom

Vad betyder bidragen till studieförbunden för det lokala kulturlivet? Läs mer


16 mars 2022 via Zoom

Folkbildningen och det fria kulturlivet. Läs mer